چین با روش اندازی پلتفرمی عمومی، آلوده کنندگان هوا را وقوف و جریمه می کند

چین می خواهد بخاطر مشت و چنگال یواش کردن با همکاری های اجحاف کننده ی از قوانین گونه شده در زمینه ی آلودگی هوا، استراتژی جدیدی درون پیش بگیرد. براساس گزارش خبرگزاری انگجت، چروک تو پی استفاده از داده های عرضه شده ی شریک شدن های یادشده محصول آن ها است.

بوسیله نوشته ی روئیترز، چین عزم دارد ۱ مارس ۲۰۲۱ (۱۱ اسفند ۱۳۹۹) پلتفرم داده پایه جدیدی وضع اندازی نرم تا بوسیله یکسره آدم و البته مقام های رسمی امکان دهد داده های بلادرنگ و ثبت شده ی مربوط بوسیله سطح انتشار گازهای مضرِ کارخانه ها و مؤسسه ها را مطالعه کنند. ازطریق این مطالعات می قابلیت فهمید که کارخانه ها و مؤسسه ها تو حال ابطال قوانین آلودگی هوا در چین هستند یا نه. بدین ترتیب، ازلحاظ تئوری می توان به سرعت ابطال کنندگان قوانین را شناسایی و آن ها را به رعایت قوانین ترغیب کرد. مقاله های مرتبط:آلودگی محیط: دنیاگیری خاموشی که از هر ویروسی خطرناک تر استهوای آلوده عامل افزایش اجل ومیر ناشی از کووید ۱۹

نصیب و قسمت چین از باهم اتحاد کردن های کوشا در این کشور درخواست می کند به منظور انجام فعالیت هایی مجوز دریافت کنند که باعث آلوده شدن اتمسفر می شوند؛ بااین حال، مقام های چینی پیش تر درون زمینه ی دستیابی به اطلاعات کافی بخاطر درایت این موضوع شاق داشتند که آیا انبازی ها قوانین را نقض می کنند یا با آن ها هم قدم هستند . در بن ی دستیابی به مفروضات دقیق، هموار مشکلاتی مثل داده های جعلی بر سر راه مقام های چینی قرار می گرفت.

شریک شدن های ناقض قوانین روزمره جریمه می شوند و دولت چین برای مدیران انبازی هایی فقره درگیر در نظر محزون است که عمدا از بازرسی کنار فعالیت های آلوده کننده ی شرکتشان جلوگیری می کنند. با جهیز جدید، همدستی ها مجبور می شوند تجهیزات نظارتی خاصی در کارخانه های تولیدی نصب و حداقل پنج سال داده را حفظ کردن کنند.

همدستی های باطل سازی کننده ی این عادت جدید موظف اند ۲۰۰،۰۰۰ یوآن (تقریبا ۳۱،۰۰۰ دلار) جزا ی نقدی صیقل کنند. افزون براین، شرکت هایی که آلودگی زیادی وارد محیط می کنند، با خطر جزا ی حداکثر ۱،۰۰۰،۰۰۰ یوآن (تقریبا ۱۵۴،۶۰۰ دلار) مواجه هستند. 

تصمیم جدید چروک حرکتی درخورتوجه است که شاید در تمام جهان اجرایی نشود؛ به خصوص در کشورهایی که امکان پذیر است نشر عمومی داده های مربوط به آلودگی هوا باعث ابداع ضعف رقابتی برای شرکت های تولیدی شود. افزایش ناگهانی آلودگی مقدور است باعث کاهش مشتریان شرکت و درنتیجه، درآمد شود. بااین همه، پروژه ی جدید به چین دستیار می کند بهتر از قبل آلودگی هوا را کنترل کند. بیشتر بخوانید:آینده ی دنیای متأثر از تغییرات اقلیمی به روایت داستان های علمی تخیلیتجربه ی عملکرد کاهش نشر کربن مایکروسافت تو قالب بازیکاهش جدی پری کوسه ها و فرصت محدود نجات آن هابوئينگ از سال ۲۰۳۰ تمام پروازهایش را با بنزین زیست پایشی انجام خواهد دادناسا می گوید سال ۲۰۲۰ گرم ترین سال زمین بوده است