تیم کوک بوسیله نوعی دخول اپل بوسیله بازارهای جدید را تأیید کرده است

ASGHروزOOOON گذشته، تیم کوک و سایر مدیران مالی اپل در ارتباطی تلفنی به تفصیل درآمد حاصل از سه ماهه ی منتهی بوسیله دسامبر ۲۰۲۰ (آذر و دی ۱۳۹۹) را تطویل دادند. بوسیله گزارش 9To5Mac، به نشانی بخشی از استفسار وپاسخ از تیم کوک، مدیرعامل غول دنیای فناوری سؤال گشاد ای با مضمون چگونگی غرض اپل برای ادخال بوسیله بازارهای جدید را پاسخ داده است.

درواقع، سؤال مذکور را کتی هوبرتی از بانک سرمایه گذاری مورگان استنلی مطرح کرد و از کوک هوی که عاری جزئیات خاص درباره ی چگونگی تخمین اپل از جذابیت بازارهای جدید تشریح دهد. کوک نیز پاسخ جالبی عرضه عدل و توضیح قسط که اپل دوست دارد روی محصولی کار درنگ که داخل آن به شیرهدار اسباب و درنگ افزار و خدمات درکنار یکدیگر نیاز باشد. کوک تو این باره می افزاید:چارچوبی که کاربرد می کنیم، این است که از خویشتن می پرسیم آیا این همان محصول یا خدمتی است که می خواهیم مصرف کنیم؟ آیا ظرفیت خواه بازار کافی برای حضرت در آن حیات دارد؟ ما کامل این ها را تو نظر می گیریم؛ اما هیچ فرمول و نحو مشخصی بخاطر وارسی اش وجود ندارد.

مدیرعامل اپل به نعوظ ویژه گفت که اپل به دنبال بازارهایی است که بتواند رقیق افزار و بطی ء افزار و خدمات را با یکدیگر اصابت دهد. افزون براین، او معتقد است که فرصت مناسبی برای ورود اپل به سایر صنایع خلق کردن شده است. احتمال می جوی که گفته های کوک با یاوه اخیر مبنی پیاده شدن درگاه اپل تو صنعتی خودرو مرتبط باشد؛ شایعاتی که مدتی است پی درپی اندکی از عزت طلبی اپل را برای ورود به بازار بزرگ و سنتی خودرو مدال می دهند. کوک در باره ی این موضوع می گوید:محصولاتی که دوست داریم روی آن ها حکم کنیم، محصولاتی هستند که بوسیله جمع آوری و ادغام سخت اسباب و نرم افزار و خدمات نیاز دارند و این جایی است که جادو داخل آنجا اتفاق می افتد. خیال می کنم که فرصت های مغتنمی داخل اختیار ما استراحت پژمرده است و اگر به سبد محصولات فعلی ما نگاهی بیندازید، هنوز سهم نسبتا کمی تو بعضی از بازارهای ارشد داریم. عاطفه میکنم که درون آنجا و حوزه ی خدمات شرایط خوبی خواهیم داشت.مقاله ی مرتبط:شایعه: کیا تولید Apple Car را درون خاک آمریکا کنار عهده داری خواهد داشت

تیم کوک البته جزئیات خاصی درباره ی ورود اپل به بازار ارائه نداده است؛ اما شواهد مشعر از آن است که اهالی کوپرتینو مشغول فقره روی سامان الکتریکی خودران هستند. درعین حال، گزارش های دیگر علامت می دهد که این انبازی بخاطر عرضه ی هدست های AR AR و VR بسیار مصمم است و به نوعی این دو محصول چشم انداز و تعهد بندی بلندمدت اپل بخاطر آینده محسوب می.

شوند از سال ها پیش تاکنون، شایعات مربوط بوسیله پروژه ی تایتان دوره ای منتشر شده. است این پروژه با تبدیل موجب و کاهش کارکنان رو بوسیله رو شده؛ اما به نظر می رسد توسعه ی سیستم های خودران همچنان امتداد. دارد در آخرین گزارش ها، پیش بینی می شود خودرو اپل با اشتهار احتمالی Apple Car بین سال های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ روانه ی میدان. شود بااین حال، گزارش های بی شمار مربوط به خودرو اپل نشان می دهد غول فناوری کوپرتینو برای عرضه ی این خودرو برنامه های فراخ ای. دارد بخاطر مثال، اخیرا هیوندای تأیید کرد مباحثه ی ابتدایی با اپل را برای همکاری در تولید خودرو خودران آغاز کرده.است بیشتر:بخوانید واکنش پیدا تیم کوک بوسیله روش تصرف درآمد فیسبوک و سایر انبازی های تبلیغاتیفیسبوک، اپل را بوسیله دلیل سیاست های حریم خصوصی به دادگاه می: کشاندIDC اپل در سه گانه ماهه چهارم ۲۰۲۰ با کنارزدن سامسونگ پرفروش ترین برند گوشی های هوشمند بوده استاپل به عنوان باارزش ترین مارک تجاری گیتی از دیدن برند فایننس انتخاب شدتسلط ایرپاد اپل بر راسته در حال پیشرفت هدفون بی