مدیرعامل شرکت مخابرات افزایش تعرفه ها را خواستار شد

مديرعامل شركت مخابرات ايران ۹ دی در کمیسیون صنایع و معادن کانون شورای اسلامی جناب پیدا کرد و امنیت باشگاه از این شرکت و واقعی کردن تعرفه های مخابراتی را درخواست کرد. بوسیله گزارش روابط اشتراکی شركت مخابرات ايران، مجید سلطانی، مدیرعامل جدید شركت مخابرات ايران، در کنفرانس ای كه با حضور مهتر و پرسنل از اعضای جماعت صنایع و معادن کمیسیون برگزار شد، از زحمات مدیران سابق شرکت سرنوشت کرد و مخابرات را «آبروی ترتیب» توصیف کرد. سلطانی درون این باره گفت: «مخابرات باید زورمند و مقتدر باشد تا صنایع مرتبط با مملکت ی ارتباطات و فناوری اطلاعات بتوانند بوسیله حیات خویشتن ادامه دهند و درون سازندگی و توسعه ی ارتباطات کشور نقش اجرا کنند.»مقاله ی مرتبط:حق ابونمان تلفن مدلل تا ۴برابر افزایش یافت

مدیرعامل مخابرات از متوازن نبودن درآمد و خرج ی مخابرات به برهان ثبات طولانی مدت تعرفه ها گلایه و تأکید کرد طرح های توسعه ای زیرساخت های ارتباطی و نیازهای ملی قلمرو به کُندی انجام می شود و اداره ی شریک شدن رقیق شده است.

سلطانی افزود اکنون، نفقه ی نگه داری یک خط تلفن ثابت ۱۵ هزار تومان و درآمد آن حدود ۶ هزار تومان تو ماه است؛ حال آنکه اداره ی شریک مخابرات و توسعه ی ارتباطات تعرفه ها باید به نحوی باشد که ضمن تأمین هزینه ها، امکان توسعه هم فراهم شود. سلطانی باتوجه بوسیله تنگناها و مشکلات ایجادشده برای کارکنان و کارگزاران روستایی، از نمایندگان باشگاه امید در موضوع قانون دان کردن تعرفه ها از مشارکت مخابرات ایران حمایت کنند.

در این جلسه، رئیس محفل صنایع و معادن حلقه اندوه به مدیرعامل مخابرات اطمینان داد باشگاه پیگیر حل مشکل کارگزاران روستایی و کارکنان و بیعت کاران مخابرات است و از طرح های درآمدزای شرکت مخابرات ایران دفاع می نرم . مهتر کمیسیون صنایع و معادن افزایش کرد باهم اتحاد کردن مخابرات ایران از بودجه ی دولتی مصرف نمی کند و شایسته است نمایندگان شریف از طرح هایی حمایت کنند که موجب استحکام بنیه ی مالی این شرکت و ترقی ی زیرساخت های ارتباطی می شود.بیشتر بخوانید:ساترا شعبه تحقیق بوسیله جرایم رسانه های تصویری تشکیل می دهدگزارش زومیت از غرفه مادیران در نمایشگاه بین المللی متاع خانگی تهرانبیشترین مجوز کسب و حکم اینترنتی در پاییز، برای راه اندازی فروشگاه بزرگ صادر شده استسازمان نظام صنفی رایانه ای به ظهر راه های جدید درآمدزایی استگمرک: گوشی اتباع خارجی یک ماه پس از ورود بوسیله کشور رجیستر می شود