تعاقب چیز پهن عکس به یاد ماندنی از هواپیمای کنکورد

کنکورد بی تردید، غول فناوری عصر خود حیات. هواپیمایی دامن ندا برای مصارف تجاری با هزاران شیفته و طرفدار از سراسر گیتی. ولی سپس از کبود شدگی مرگ بار پاریس درون سال ۲۰۰۰ صنعت هوانوردی، عطای این دردانه ی پرخرج را به لقایش بخشید و کنکورد مانوس داشتنی را تو آستانه ۲۵ سالگی بوسیله جای اینکه بخاطر پروازهای دوربرد به آشیانه پرواز بفرستد، برای استراحتی پایا روانه موزه ها کرد. داخل این مقاله زومیتشما را با کسی که عکس نامدار آخرین پرواز کنکورد را ثبت کرد، آشنا می کنیم و از قسمت آخرین کنکوردی که پهنه عرش ها را شکافت، باخبر خواهید شد.پهلو فراز آسمانمقاله های مرتبط:مهندسی بی نهایت: کنکورد، پرواز با سرعت صوتنیم قرن پس از کنکورد، بازگشت هواپیما های پایین تر صدا

این یکی از بدوی مأموریت های وایلد بوسیله عنوان یک عکاس حیات و او این عکس فراموش نشدنی را در این طور وضعیت محظور گرفت؛ ایستاده روی پایه یک هلیکوپتر درون حال پرواز و معلق در بلندی ۳۰۰۰ پایی. عکس مادون اندوه متعلق بوسیله سال ۲۰۰۳ است. همان سالی که وایلد، آن عکس نامدار از کنکورد را گرفت. عکس مربوط است بوسیله مقدماتی تجربه او در شالوده عکاسی درون آسمان و او را در هواپیمای دوستی نشان می دهد که اتفاقا او نیز خلبانی بدیع کار و در حال آموزش پرواز بوده است.

ته یک عصر

۲۴ اکتبر؛ آخرین تصعید تجاری کنکورد از نیویورک به مقصد لندن؛ و امین یک ماه بعد از این اتفاق، کنکورد برای همیشه وظیفه خور شد.

عکاس هوایی

وایلد هنوز غصه عکاسی درون آسمان اجرا می دهد. در حال فراهم با CNN همکاری می نرم و بیشتر با کمک پهبادعکس می گیرد. این عکس متعلق به سال ۲۰۱۷ است وقتی در قطب شمال با همکاری CNN روی پروژه ای در مورد گرمایش زمین مشغول به کار وجود.

قطعه ای در موزه

این کنکورد آلفا Foxtrot، همان هواپیمایی است که وایلد عکس معروفش را بر بالا پل صید کرد و اکنون باثبات و آهسته در گوشه ای از موزه هوانوردی بریستول آرمیده و به نمایش عمومی، درآمده است.

اتاقک خلبان

ملاقات کننده های موزه می توانند هنگام بازدید از در هواپیما، کابین خلبان و دسته فرمان های متمایز کنکوردی آن را ، از نزدیک ببینند.

آخرین پرواز

خدمه و کادر آخرین پرواز کنکورد، اینجا روی یکی از در های داخل هواپیما، برای یادگاری صیت هایشان را امضاء کرده اند.

رویت شما در این خصوص چیست؟ارزان ترین فروشنده بلیط هواپیمابه تمام مقاصد دنیا را از عادت موتور جستجوی پروازکجارو بیابید.بیشتر بخوانید:فروشگاه اپل درون آستانه برگزاری رویداد Time Flies از دسترس خارج شدمشاهده تبلیغ های ردشده در اندروید 11خبرگزاری دولتی چین، خریداری تیک تاک توسط اوراکل را تکذیب کردعکس هایی که تبدیل به مدرک ابتلا به اختلال دوقطبی شدنداوراکل به جای مایکروسافت پروگرام موکد معامله تیک مو را متعاقب می بطی ء