امکان عکاسی در تاریکی از بدن انسان بوسیله برهان خاصیت بیولومینسانس آن

آیا می دانستید بدنتان تاثیر بیولومینسانس دارد؟ بدن مردم تلالو مرئی شفاف می کند و با استفاده از دوربین فوق حساس، می توان در تاریکی مطلق از آن عکس گرفت. گروهی از پژوهشگران ژاپنی به سرپرستی ماساکی کوبایاشی داخل مؤسسه ی فناوری توهوکو و هنگام انجام وارسی ای درون سال ۲۰۰۹ بوسیله این کشف عجیب رسیدند.

در آن مطالعه، پنج داوطلب مرد هر ۳۰ ساعت یک بار بین روزگار های ۱۰ تا ۲۲، لباس هایشان را درمی آوردند و پوستشان را پاکیزه می کردند و بیدار اتاقکی کاملا تاریک می شدند که هیچگاه نوری بوسیله آن وارد نمی شد و ۲۰ دقیقه درون آنجا می ماندند. پژوهشگران با استفاده از دوربینی ویژه و فوق حساس از داوطلبان عکس می گرفتند که درون دمای ۱۲۰- منصب ی سانتی گراد نگه داری می شود و می تواند فوتون های منفرد را شناسایی کند.

نتایج به دست آمده از آن معاینه مدال می دهد بدن داوطلبان در تمام طول روز و تو قالب چرخه ای منظم، فوتون های مرئی درخشنده می کرده است. براساس این نتایج، پیشانی و طرز ها و گردن درحدود ساعت ۱۶، بیشترین نور را براق می کردند و کمترین فوتون ها داخل شب مشاهده می شدند.

اختلال درون الگوهای خواب داوطلبان علت بی نظمی الو بدن آن ها می شد. براساس این مشاهده، پژوهشگران خراج گرفتند زمانه درونی بدن افراد الگوی تابش بدن آن ها را کنترل می یواش. به باور این پژوهشگران، واکنش های شیمیایی تولیدکننده ی رادیکال های آزاد منشأ این تابیدن هستند. وقتی مولکول های دخیل تو واکنش های شیمیایی با ترکیبات شیمیایی دارای توان نشر فوتون، یعنی فلوروفور، واکنش می دهند، نور مرئی خلق کردن می شود.

مقاله های مرتبط:چگونه می توان از دوربین مافوق سرخ بخاطر تشخیص تب استفاده کرد؟تأثیر نامطلوب نورهای آبی روی بنزین و ساز بدن آدم

موجودات زنده ی دارای نفوذ کردن بیولومینسانس، مثل کرم های شب تحمل و بعضی از گوناگون پلانکتون ها، از سوژه های محبوب عکاسانی هستند که از دوربین های دیجیتال مدرن دارای قابلیت های عالی داخل پرتو کم استفاده می کنند.

شدت بیولومینسانس بدن انسان هزار مرتبه کمتر از حساسیت چشم آدم به تلالو است؛ ولی شاید تو آینده ای خیر چندان دور، حساسیت دوربین های عادی به حدی برسد که عکاسان بتوانند از شورعشق بدن سوژه هایشان در اتاقک های تاریک عکس بگیرند.             بیشتر بخوانید:پنج اقدام احتیاطی غیرضروری در زمان دنیاگیری کروناآیا درختان می توانند بوسیله پیداکردن نعش داخل حال پوسیدن معاون کنند؟رویداد نورالینک ایلان ماسک، متخصصان علوم اعصاب را تحت تأثیر صبر ندادذرات بنیادی؛ از پل دیراک تا ریچارد فاینمنبیشتر درمان های پزشکی با شواهد باکیفیت حمایت نمی شوند