هنر دیدن مانند یک عکاس

پیتر دلانی، عکاس برنده ی جایزه های متعدد درون بنیان های حیات وحش، معماری و چشم انداز، در آفریقای جنوبی فعالیت می یواش. او در مقاله ی پیش رو به نمایش ی دیدگاه ها و تجربیات زیباشناسانه ی خود در بن ی عکاسی حیات وحش پرداخته است. دلانی با نرم کردن عکس های گذشته ی خود به دو نکته اشاره می یواش: اغلب تصاویر او تصاویر اکشن یا پرتره های کلوزآپ هستند و از دید او ویرایش عکس ها حزن چنگی بوسیله بیرونی نمی زند.

ویرایش، یکی از لزوم های بنیادی تو عکاس است. یک عکاس خوب باید ویرایشگر خوبی بی آرامی باشد. به لطف سیستم های فوکوس پیشرفته، ثبت تصاویر اکشن ساده زیرفون از گذشته شده است. پرتره های کلوزآپ حزن بوسیله لنزو چارچوب بندی مناسب احتیاج دارند.

به عقیده ی دلانی، عکاسی حیات وحش یکی از چالش برانگیز ترین ژانرهای عکاسی است. برای موفقیت در این ژانر باید بوسیله چند نمونه توجه کنید: زمان بندی، موقعیت مناسب، نور و سوژه از معیارهای مهم تو عکاسی وجود وحش هستند. ابگیر ها بوسیله اختصاص در فصل های خشک، بهترین موقعیت مکانی بخاطر ثبت عکس های اکشن حیات وحش محسوب می شوند؛ ولی وقتی همگی چیز دنج است و هیچ حرکتی حیات ندارد، چه باید کرد؟ چگونه می قابلیت یک عکس جذاب ایجاد کرد؟ مهم ترین نکته ای که باید به خاطر داشت، هنر ساخت عکس است.

بدیهی است که عکس موفق به ترکیب بندی کم قیمت نیاز دارد. فدایی قوانین و راهبردها هم می توانند بوسیله بهتر شدن آن دستیار کنند؛ اما درنهایت، دیدگاه عکاس است که عکس را منحصربه فرد و جذاب می سازد. صرف نظر از ژانر، هدف عکاس، دستیابی به سبکی شخصی، منحصربه فرد و شاخص از عکاس های دیگر است.

در قدم اول، باید بوسیله نکات و قوانین مهم در ابداع ترکیب بندی کم قیمت توجه کرد. سپس می توانید دیدگاه و روش منحصربه فرد عکاسی خود را توسعه دهید.

قوانین اختلاط بندی و قانون یک سوم از بدیهیات عکاسی هستند. تعدادی عکاس ها ابد از این قوانین بخاطر عکاسی مصرف می کنند. قوانین ترکیب بندی متعددی بخاطر اضافه خلاقیت عکاسی وجود دارند. شاید این جملات را بیش شنیده باشید که هیچگاه قانونی در عکاسی بود ندارد خواه قوانین را یاد بگیر و بعد آن ها را فراموش کن. شاید این جملات درست باشند اما برای بسیاری از عکاس ها ازجمله دلانی، افزایش خرد به گشایش عکاسی و خلق کردن تصاویر بهتر کمک کرده است. داخل امتداد به چند عرفی که دلانی از آن ها استفاده می کند، اشاره شده است.

یکی از معیارهای سلیقه دلانی در اختلاط بندی، فضای منفی است. او سوژه را با استفاده از نسبت زرین یا قانون یک سوم در چارچوب فراغت می دهد؛ قوانین، تنها راهنماهای او هستند. برای اینکه فضای منفی داخل ترکیب بندی به خوبی به نظر برسد، باید عناصر انحرافی موجود در فریم عکس را حذف کرد.

این نوع اختلاط بندی برای سوژه های تک با پس شالوده ی مبرا درون فضایی باز مناسب است. برای مثال دلانی تو این نوع ترکیب بندی ابرها را حذف می کند، زیرا ابرها باعث حواس پرتی و خطای دید می شوند. فضای منفی، دریافتن آرامش را منتقل می کند و به عکس دستور ی تنفس می دهد.

در عکاسی چشم انداز سیاه وسفید، وجود عناصری مشابه شکل، خطوط، فرم و بافت به زیبا شدن عکس کمک می کند. در عکاسی نهاد هم می توان با این عناصر به اختلاط بندی دهش رسید. برای شهید مصرف از الگوهای جذاب ابرها و استعمال آن ها درکنار سوژه های اصلی بوسیله القای حس عمق و سه گانه اتیه نمایی عکس دستیار می کند.

یکی از نکات ضروری برای ساختن تصاویر منحصربه فرد، دیدگاه عکاس است. همیشه سعی کنید پرسپکتیو خود را تغییر دهید، از فراز یا پائین بوسیله سوژه نگاه کنید؛ اگر از لنز واید استفاده می کنید، چرخش دوربین و اغراق در نمایش عرش بوسیله تأثیرگذاری عکس شما کمک می کند.

خطوط، عاطفه خفیه عکاس را نشان می دهند؛ خطوط عمودی نشان دهنده ی دریافتن قدرت، خطوط افقی حس آرامش، خطوط قطری حس حرکت و خطوط منحنی نرم که از شناخته شده ترین خطوط مد تو عکاسی هستند، احساس آرامش و لطافت را منتقل می کنند.

پس بن ی عکس، قانون ترکیب بندی زدودن ولی بدون شک یکی از مهم ترین عناصر تو عکس مظفر به احصائیه می رود. پس بنیان های شلوغ معمولا گمراه کننده هستند، چشم بیننده را از سوژه ی حقیقی منحرف می کنند و دریافتن بصری ناخوشایندی منتقل می کنند.

عکاس های خیابانی معمولا پس بنیاد های زیبا را بخاطر کار خود تفویض می کنند و منتظر عبور سوژه می مانند و بعد با فشردن شاتر، عکس موردنظر خود را ساختن می کنند.

در عکاسی حیات وحش غم می قابلیت این امر را انجام داد؛ گرچه دستیابی به نتیجه ی مانند در این سبک دشوارتر است. دلانی درون آخرین مقاله ی خود درون مورد سیاحت و طبیعت دایره وار نوشته است. او می گوید هرگز قبلاً تجربه ی کار درون چنین محیطی را نداشته است. کوهستان های دوردست توجه او را بوسیله خویشتن جلب کردند، سپس به دنبال یک برکه گردش و منتظر سوژه ماند. سپس فیل ها بااطلاع صحنه شدند و شروع بوسیله دوش کردند. بوسیله این ترتیب دلانی با ترکیب بندی فیل ها، ابگیر و کوهستان، اختلاط بندی نظم خلق کردن کرد.

یکی از تکنیک های مؤثر دیگر استفاده از سوژه بوسیله عنوان پس زمینه است. بخاطر مثال در تصویر زیر، والدین گورخر بوسیله عنوان پس بنیان انتخاب شده اند و گورخر جوان، سوژه ی واقعی است. وقتی پس مبنا ی عکس را نمودار کنید، صرف نظر از اینکه پس زمینه کوهستانی قشنگ یا سطحی یکپارچه باشد، می توانید با قرار دادن حیوانات درون حالت ها و زاویه های مختلف، تصاویر متعددی را به این شیوه خلق کردن کنید.

تقارب و ریتم، دو لزوم در ثبت عکس های خلاقانه به حساب می روند. تقارن زمانی به مشت می آید که یک سمت عکس، سمت دیگر را منعکس کند یا با سمت دیگر داخل تعادل باشد. شناخته شده ترین مصرف تقارب درون عکاسی طبیعت، انعکاس است.

تو شمایل زیر، فیل ها روی خط افق فراغت دارند و عکاس تلاش کرده است با فیل های جانب دیگر تقارب و اعتدال خلق کردن نرم. او از فرم و لیف ابرها برای ایجاد دریافتن عمق و از شیار افق بخاطر القای حساسیت آرامش مصرف کرده است. خلال عکاسی سعی کنید حداکثر استفاده را از عناصر خیساندن بندی ببرید.

استفاده از الگوها به خلق کردن ریتم داخل عکس کمک می کنند. الگوها در کل طبیعت بود دارند. سعی کنید در صنع از الگوهای تکراری عکس بگیرید. تو تمثال زیر، خطوط تپه های شنی به ابداع ریتم در عکس کمک می کند، عکاس از زاویه ی دید کم و لنز واید منحرف شده بخاطر خلق کردن خطوط قطری و سپهر طوفانی اغراق شده معاون اندوهناک است.

با قاب بندیمناسب سوژه تو عکاسی حیات وحش می قابلیت به نوع دوستی چشم ناظر را به سوژه نقل مکان کرد. معمولا روش ی جوان سعی می یواش زیر سایه ی والدین خویشتن کنف بگیرد و به این صورت عکاس می تواند از والدین به عنوان قاب عکس سوژه های جوان استفاده کند.

عمق میدان، گونه خوب دیگری برای جداسازی سوژه از پس شالوده ی انحرافی است. از عمق میدان می توانید همراه با ضابطه ریتم بخاطر یافتن سوژه های مشابه استعمال کنید. بخاطر شهید در تصویر زیر، از زاویه ی واید برای محو کردن خوشایند خطوط پیش زمینه استفاده شده و الگویی ریتمیک به دست آمده است.

قانون فردها در ترکیب بندی قانون شناخته شده ای نیست. براساس قانون فردها، چشم بیننده به سمت عکس هایی با تعداد عناصر بی تا طلبیدن می شود و چشم داخل میان این تعداد فرد، به سمت سوژه ی مرکزی طلبیدن می شود. به دید میسر می آید اما تو عمل به این سادگی تراشیدن.

دلانی می گوید عزب توانسته یک عکس رضایت جزء (تصویر شیر و گورخر پائین) را با استفاده از این طریق ثبت درنگ. او برای خلق کردن تعادل داخل عکس، شمایل را به صورت مربعی برش زده و کرانه را درون وسط آن صبر داده است. سه گانه سوژه (دو گورخر و شیر) نه تنها قاعده فردها را برآورده می سازند، بلکه در قانون موازنه و تقارن بی قراری صدق می کنند. غبار موجود در تصویر، حس حرکت را القا می کند.

تئوری رنگ، جزء مهمی از تصاویر رنگی موفق است. دلانی عکس های سیاه وسفید را به عکس های رنگی اولویت می دهد. براساس تئوری رنگ، برای ایجاد هارمونی می استعداد از رنگ های غصه خانواده استعمال کرد. دلانی از رنگ های مکمل برای عکاسی حیات وحش مصرف می کند. سایه روشن های آبی و اثر جزیی های گرم قرین نارنجی از رنگ های سلیقه ی او هستند که درون چرخه ی رنگی روبه روی هم قرار می گیرند.

تا اینجا با چند قانون اختلاط بندی آشنا قطعی که به شما درون هنر رویت کمک می کنند؛ ولی مهم ترین مدخل ساختن عکس جذاب، دیدگاه شما است. دیدگاه منحصربه بی نظیر است که شما را از عکاس های دیگر متمایز می سازد. همگی می توانند قوانین ترکیب بندی را یاد بگیرند؛ اما تنها شما می توانید بوسیله دیدگاه منحصربه فرد خودتان برسید.

با هر جنین نگاه کردن به تصاویرتان، می توانید دیدگاهی انتقادی به امر خویشتن پیدا کنید. شاید شنیده باشید که بسیاری از عکاس ها نمی توانند بهترین عکس خویشتن را گزینش کنند. چنانچه نتوانید بهترین عکس خود را تشخیص دهید، چگونه می توانید نیکوترین اختلاط بندی عکس را درون زمینه ی دلخواه ی خود بشناسید؟مقاله های مرتبط:شهر نکته برای عکاسی چشم اندازهای واید۶ نکته مهم برای ترکیب بندی جذاب در عکاسی طبیعت

در کار خود گزینشی عمل کنید. صرفا برای رفع بلوغ عکاسی نکنید. در عکاسی معمولا باید حسی درونی به سوژه یا عریضی ی موردنظر داشته باشید. بعد از خویشتن بپرسید چه چیزی تو این صحنه، توجه شما را به خود جلب کرده است؟ چگونه می توانید با موفقیت دریافتن خود را ثبت کنید؟ به عقب چه جنس احساسی درون عکس خود هستید؟ سپس تلاش کنید از طولانی زوایای ممکن از سوژه عکس بگیرید، از فاصله های کانونی، سرعت های شاتر مختلف استفاده کنید و بعد فریم خود را بررسی کنید.

هیچ چیز ناامیدکننده تر از این محو که پس از رسیدن بوسیله ساختمانی و دیدن تصاویر، حسرت بخورید که از لنز، اتساع دیافراگم یا زاویه ی دیگری غم برای گرفتن همان عکس استفاده نکردید. هنگام کار با سوژه، از تمام تنظیمات امکان پذیر استفاده کنید و مجاهدت کنید احساس خود را خلال ویرایش منتقل کنید؛ تصاویر شما باید احساسات بیننده را برانگیزند.

دلانی می گوید هنگام عکاسی بین ذهن و دل خود تعادل پایدار می کند؛ مغز او بوسیله قفا نکات فنی و قلب او بوسیله قفا احساسات عکس می روند. اغراق در هرکدام از این موارد، تصویری کوفته یا بی احساس را بوسیله وجود خواهند آورد. به اعتقاد ی دلانی برای دیدن بوسیله چشم نیاز ندارید بلکه به دیدگاه حاجت دارید.بیشتر بخوانید:درون دنیای عکاسی ۶ استاندارد عکاس وجود دارد؛ شما کدام استاندارد هستید؟نامزدهای بهینه عکس خبری سال ۲۰۲۰استفاده از تکمه فوکوس پشتی درون دوربین های حرفه ای تکنیکی قدیمی شده است؟در عکاسی خیابانی باید کندرو و پیوسته عکس بگیرید۱۱ نکته برای گشایش عکاسی نجیب