هنر دیدن مانند یک عکاس

پیتر دلانی، عکاس برنده ی جایزه های بی حد درون بنیان های بود وحش، معماری و چشم انداز، داخل آفریقای جنوبی فعالیت می نرم. او در مقاله ی پیش رو به ارائه ی دیدگاه ها و تجربیات زیباشناسانه ی خود در زمینه ی عکاسی وجود وحش پرداخته است. دلانی با نرم کردن عکس های گذشته ی خود به دو نکته اشاره می کند: اغلب تصاویر او تصاویر اکشن یا پرتره های کلوزآپ هستند و از دید او ویرایش عکس ها هم چنگی بوسیله بیرونی نمی زند.

ویرایش، یکی از ضرورت های بنیادی درون عکاس است. یک عکاس خوب باید ویرایشگر خوبی غم باشد. به لطف سیستم های فوکوس پیشرفته، ثبت تصاویر اکشن ساده تر از گذشته شده است. پرتره های کلوزآپ بی آرامی به لنزو چارچوب بندی مناسب احتیاج دارند.

بوسیله عقیده ی دلانی، عکاسی حیات وحش یکی از چالش برانگیز ترین ژانرهای عکاسی است. برای توفیق در این ژانر باید به چند مقیاس توجه کنید: زمان بندی، موضع مناسب، پرتو و سوژه از معیارهای مهم در عکاسی حیات وحش هستند. تصحیلات اشتراکی ها بوسیله خاص در مفارقت های خشک، بهترین موقعیت مکانی برای ثبت عکس های اکشن حیات وحش محسوب می شوند؛ ولی وقتی همه چیز آرام است و هیچ حرکتی وجود ندارد، چه باید کرد؟ چگونه می توان یک عکس جذاب خلق کرد؟ مهم ترین نکته ای که باید به پندار داشت، هنر ساخت عکس است.

بدیهی است که عکس فیروز به خیساندن بندی مناسب حاجت دارد. برخی قوانین و راهبردها اندوه می توانند بوسیله بهتر شدن آن کمک کنند؛ اما درنهایت، دیدگاه عکاس است که عکس را منحصربه بی همتا و جذاب می سازد. صرف نظر از ژانر، شعار عکاس، دستیابی بوسیله سبکی شخصی، منحصربه بی همتا و شاخص از عکاس های دیگر است.

درون قدم اول، باید بوسیله نکات و قوانین مهم در ساختن اختلاط بندی مناسب توجه کرد. سپس می توانید دیدگاه و روش منحصربه فرد عکاسی خویشتن را ترقی دهید.

قوانین ترکیب بندی و شیوه یک سوم از بدیهیات عکاسی هستند. تعدادی عکاس ها قدیم از این قوانین بخاطر عکاسی کاربرد می کنند. قوانین ترکیب بندی متعددی برای افزودن خلاقیت عکاسی حیات دارند. شاید این جملات را زیاد شنیده باشید که هیچ عرفی در عکاسی وجود ندارد خواه قوانین را یاد بگیر و سپس آن ها را فراموش کن. شاید این جملات درست باشند اما بخاطر بسیاری از عکاس ها ازجمله دلانی، تکثیر معرفت به بهبود عکاسی و ایجاد تصاویر بهتر کمک کرده است. در امتداد به چند عرفی که دلانی از آن ها استفاده می کند، اشاره شده است.

یکی از معیارهای دلخواه دلانی تو خیساندن بندی، فضای منفی است. او سوژه را با مصرف از نسبت طلایی یا سر یک ثالث داخل چارچوب صبر می دهد؛ قوانین، عزب راهنماهای او هستند. بخاطر اینکه فضای سلبی داخل ترکیب بندی به نوع دوستی بوسیله نظر برسد، باید عناصر انحرافی موجود در فریم عکس را حذف کرد.

این نوع اختلاط بندی برای سوژه های تک با پس زمینه ی مبرا تو فضایی باز ارزان است. بخاطر مثال دلانی در این نوع ترکیب بندی ابرها را حذف می کند، زیرا ابرها باعث حواس پرتی و خطای دید می شوند. فضای منفی، درک آرامش را منتقل می کند و به عکس اجازه ی تنفس می دهد.

در عکاسی چشم انداز سیاه وسفید، بود عناصری مثل شکل، خطوط، فرم و بافت به ملیح شدن عکس معاون می کند. در عکاسی طبیعت حزن می قابلیت با این عناصر به ترکیب بندی خوبی رسید. برای شهید مصرف از الگوهای جذاب ابرها و کاربرد آن ها درکنار سوژه های اصلی بوسیله القای دریافتن عمق و سه بعدی نمایی عکس معاون می درنگ.

یکی از نکات ضروری برای ساختن تصاویر منحصربه فرد، دیدگاه عکاس است. همیشه مجاهدت کنید پرسپکتیو خود را تغییر دهید، از بلندی یا پائین بوسیله سوژه نگاه کنید؛ اگر از لنز واید استفاده می کنید، چرخش دوربین و اغراق داخل نمایش سپهر به تأثیرگذاری عکس شما معاون می درنگ.

خطوط، احساس درونی عکاس را نشان می دهند؛ خطوط عمودی علامت دهنده ی حس قدرت، خطوط افقی دریافتن آرامش، خطوط قطری حس حرکت و خطوط منحنی بطی ء که از شناخته شده ترین خطوط مرسوم در عکاسی هستند، عاطفه آرامش و تازگی را منتقل می کنند.

پس شالوده ی عکس، قانون خیساندن بندی نیست ولی بدون شک یکی از مهم ترین عناصر درون عکس موفق به شمار می رود. پس زمینه های اشفته معمولا گمراه کننده هستند، چشم بیننده را از سوژه ی پا بر جا منحرف می کنند و حس بصری ناخوشایندی منتقل می کنند.

عکاس های خیابانی معمولا پس بن های لطیف را برای کار خویشتن انتخاب می کنند و منتظر عبور سوژه می متشابه و سپس با فشردن شاتر، عکس موردنظر خود را خلق می کنند.

درون عکاسی بود وحش هم می استعداد این کار را ایفا داد؛ گرچه دستیابی به مولود ی مانند داخل این سبک دشوارتر است. دلانی داخل آخرین مقاله ی خود تو تک سیاحت و خلقت گردی نوشته است. او می گوید هرگز قبلاً تجربه ی کار داخل چنین محیطی را نداشته است. کوهستان های دوردست توجه او را به خود احضار کردند، سپس بوسیله دنبال یک برکه گردش و مشتاق سوژه ماند. پس ازآن فیل ها واقف عریضی شدند و شروع به حمام کردند. بوسیله این تزیین دلانی با ترکیب بندی فیل ها، برکه و کوهستان، اختلاط بندی نظم خلق کرد.

یکی از تکنیک های مؤثر دیگر کاربرد از سوژه بوسیله نشانی پس ماخذ است. برای مثال درون شمایل زیر، والدین گورخر به عنوان پس مبنا انتخاب شده اند و گورخر جوان، سوژه ی اصلی است. وقتی پس بنیاد ی عکس را علنی کنید، صرف کردن دیدن از اینکه پس شالوده کوهستانی زیبا یا سطحی یکپارچه باشد، می توانید با فراغت دادن حیوانات در حالت ها و زاویه های مختلف، تصاویر متعددی را به این ضابطه خلق کردن کنید.

تقارن و ریتم، دو ضرورت در ثبت عکس های خلاقانه بوسیله شمار می جریان. تقارب زمانی به دست می آید که یک سمت عکس، سمت دیگر را منعکس نرم یا با سمت دیگر در اعتدال باشد. شناخته شده ترین استعمال تقارب تو عکاسی طبیعت، انعکاس است.

داخل شمایل زیر، فیل ها روی شیار افق صبر دارند و عکاس تلاش کرده است با فیل های جانب دیگر تقارب و اعتدال ایجاد کند. او از فرم و بافت ابرها برای خلق درک عمق و از خط افق برای القای دریافتن آرامش کاربرد کرده است. هنگام عکاسی سعی کنید حداکثر استفاده را از عناصر ترکیب بندی ببرید.

استفاده از الگوها به خلق کردن ریتم درون عکس کمک می کنند. الگوها در طاس نهاد وجود دارند. سعی کنید در طبیعت از الگوهای تکراری عکس بگیرید. داخل تصویر زیر، خطوط تپه های شنی به خلق کردن ریتم درون عکس دستیار می کند، عکاس از زاویه ی نظر کم و لنز واید منحرف شده برای خلق خطوط قطری و آسمان طوفانی اغراق شده کمک محزون است.

با چهارچوب بندیمناسب سوژه تو عکاسی بود وحش می توان به خوبی چشم ناظر را به سوژه نقل مکان کرد. معمولا گونه ی کبیر تلاش می یواش زیر سایه ی والدین خود حمایت بگیرد و به این صورت عکاس می تواند از والدین به نشانی قاب عکس سوژه های جوان کاربرد کند.

عمق میدان، نحو خوب دیگری بخاطر جداسازی سوژه از پس زمینه ی انحرافی است. از عمق میدان می توانید همراه با قانون ریتم برای کشف کردن سوژه های مشابه استفاده کنید. برای مثال در تصویر زیر، از زاویه ی واید برای نیست کردن خوشایند خطوط پیش زمینه مصرف شده و الگویی ریتمیک بوسیله دست آمده است.

قاعده فردها در ترکیب بندی قانون شناخته شده ای نیست. براساس قانون فردها، چشم بیننده بوسیله سمت عکس هایی با تعداد عناصر فرد جلب می شود و چشم تو میان این تعداد فرد، بوسیله جانب سوژه ی مرکزی دعوت می شود. به رویت ساده می آید اما در ایفا بوسیله این سادگی نیست.

دلانی می گوید تنها توانسته یک عکس خرسند حصه (تمثال شیر و گورخر پائین) را با استفاده از این قانون ثبت بطی ء. او برای خلق تعادل در عکس، تصویر را به رخ مربعی برش زده و افق را درون وسط آن قرار داده است. سه گانه سوژه (دو گورخر و شیر) نه تنها روال فردها را برآورده می سازند، بلکه درون قاعده توازن و تقارب غم صدق می کنند. غبار موجود درون تصویر، حس حرکت را القا می بطی ء.

تئوری رنگ، مقدر شدن مهمی از تصاویر رنگی قاهر است. دلانی عکس های سیاه وسفید را به عکس های رنگی اولویت می دهد. براساس تئوری رنگ، بخاطر ایجاد هارمونی می توان از رنگ جزیی های هم خانواده کاربرد کرد. دلانی از رنگ های مکمل برای عکاسی حیات وحش استفاده می نرم. سایه برملا های آبی و اثر جزیی های گرم مشابه نارنجی از رنگ های دلخواه ی او هستند که تو چرخه ی رنگی روبه روی هم فراغت می گیرند.

تا اینجا با چند قاعده ترکیب بندی آشنا قطعی که بوسیله شما در هنر رویت معاون می کنند؛ ولی مهم ترین جزء خلق عکس جذاب، دیدگاه شما است. دیدگاه منحصربه بی تا است که شما را از عکاس های دیگر متمایز می سازد. همگی می توانند قوانین ترکیب بندی را یاد بگیرند؛ اما تنها شما می توانید به دیدگاه منحصربه بی همتا خودتان برسید.

با هر بار نگاه کردن به تصاویرتان، می توانید دیدگاهی انتقادی به کار خود پیدا کنید. شاید شنیده باشید که بسیاری از عکاس ها نمی توانند نیکوترین عکس خود را تفویض کنند. اگر نتوانید بهترین عکس خود را تشخیص دهید، چگونه می توانید بهینه ترکیب بندی عکس را در بن ی سلیقه ی خود بشناسید؟مقاله های مرتبط:دهکده نکته برای عکاسی چشم اندازهای واید۶ نکته مهم برای اختلاط بندی جذاب در عکاسی فطرت

داخل کار خود گزینشی انجام کنید. صرفا بخاطر رفع تکلیف عکاسی نکنید. در عکاسی معمولا باید حسی درونی به سوژه یا صحنه ی موردنظر داشته باشید. سپس از خویشتن بپرسید چه چیزی درون این صحنه، توجه شما را بوسیله خود احضار کرده است؟ چگونه می توانید با موفقیت حس خود را ثبت کنید؟ به دنبال چه سنخ احساسی داخل عکس خود هستید؟ سپس جدیت کنید از تمام زوایای مقدور از سوژه عکس بگیرید، از فاصله های کانونی، سرعت های شاتر متنوع استفاده کنید و سپس فریم خود را بررسی کنید.

هیچ چیز ناامیدکننده خیس از این زدودن که پس از رسیدن به خانه و رویت تصاویر، حسرت بخورید که از لنز، گشادگی دیافراگم یا زاویه ی دیگری هم برای ستاندن همان عکس کاربرد نکردید. طی کار با سوژه، از تمام تنظیمات ممکن استفاده کنید و سعی کنید عاطفه خود را خلال بهسازی منتقل کنید؛ تصاویر شما باید احساسات بیننده را برانگیزند.

دلانی می گوید طی عکاسی بین ذهن و قلب خویشتن تعادل پایدار می کند؛ عدد او به دنبال نکات فنی و بیرونی او به پشت احساسات عکس می قضیه. اغراق در هرکدام از این موارد، تصویری کوفته خواه بی احساس را بوسیله وجود خواهند آورد. به اعتقاد ی دلانی بخاطر دیدن به چشم نیاز ندارید بلکه بوسیله دیدگاه نیاز دارید.بیشتر بخوانید:تو دنیای عکاسی ۶ میزان عکاس حیات دارد؛ شما کدام معیار هستید؟نامزدهای بهترین عکس خبری سال ۲۰۲۰استفاده از تکمه فوکوس پشتی در دوربین های حرفه ای تکنیکی قدیمی شده است؟در عکاسی خیابانی باید سریع العمل و مستمر عکس بگیرید۱۱ نکته برای بهبود عکاسی اصیل