تصاویر | مراسم تشییع سپهبد شهید سلیمانی و شهدای ایستادگی در تهران

رسم تشييع سپهبد سليماني | ميدان وليعصر(عج) رسوم تشييع سردار سليماني | خيابان قدس تشریفات تشييع سپهبد سليماني | خيابان قدس رسوم تشييع سردار سليماني ژ خيابان قدس مراسم تشييع سردار سليماني | ميدان انقلاب عادات تشييع سردار سليماني | چيذر