تایم لپس های میکروسکوپی؛ پنجره نیکون به دنیای کوچک در حال حرکت

مقاله های مرتبط:مرور منتخبی از بهترین تصاویر ارسالی به محک نیکون ۲۰۱۷برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نیکون ۲۰۱۸ فاحش شدند

رقابت های سالانه ی فتومیکروگرافی نیکون با عنوان «دنیای کوچک نیکون» (Nikon’s Small World) اولین مرحله در سال ۱۹۷۵ و با مرام ارج نهادن به زحمات دانشمندانی برگزار شد که در تحقیقات خود از عکاسی با میکروسکوپ های نوری نصیب می گیرند. سال ۲۰۱۱ و درون سی وهفتمین سال برگزاری این مسابقات، نیکون اعلام کرد درون دوره های آتی، در انشعاب ی جدیدی با عنوان «دنیای کوچک داخل حرکت» (Small World in Motion) نیز پذیرای آثار همدستی کنندگان خواهد بود.

آثار نمایش شده داخل این جزء دربرگیرنده ویدئوها و تایم لپس های دیجیتالی است که دانشمندان علوم مختلف آن ها را با میکروسکوپ ثبت کرده اند و براساس پارامترهایی همچون اصالت اثر، مهارت صنف ای، معیار تأثیرگذاری بصری و مرحله علمی داوری می شوند. به این اشتیاق که جزئیات و نظم های شگفتی انگیز این دنیای میکروسکوپی شما را نیز به وجد آورد، گزیده ای از بهینه آثار عرضه شده داخل هشت سال برگزاری این مسابقات را از نظر می گذرانیم. ویدئوها کوتاه و ناچیز از ۲۵ مگابایت حجم دارند؛ پس داخل تماشای آن ها تردید نکنید.  درگیری سیستم پناه با سلول سرطان زا 

دانلود

تقدیر خاص ی سال ۲۰۱۴: الکس ری تر، بی چانگ چن، وسلی لگانت و لیانگ گائو، از مؤسسه ی ملی سلامت آمریکا

درگیری لنفوسیت T مهلک (نارنجی) با سلول سرطان زا (آبی): لنفوسیت تی از گوناگون سلول های جهیز امان بدن است که نوعی از آن با نام سلول های T کشنده به نعوظ مستقیم بوسیله سلول های آلوده به ویروس و سلول های سرطانی حمله می کنند و با تولید پروتئینی به شهرت پرفورین، منافذی در این سلول ها بوسیله وجود می آورند و موجب مرگ آن ها می شوند. به همین علت، این سنخ از پاسخ ایمنی به پاسخ ایمنی سلولی معروف است.حمله گلبول های سفید خون بوسیله تومور

لینک دانلود

سرنوشت اختصاص ی ۲۰۱۸: استفان بوپارت و هاهوآ توو اریک چانی، از دانشگاه ایلینویز آمریکارشد سیستم اعصاب تو جنین ماهی زبرا

لینک دانلود

نفر اول ۲۰۱۸: الیزابت هاینس و جی هنری ، از دانشگاه ویسکانسین آمریکا

۱۶ روزگار از سیلان رشد سیستم اعصاب حسی در جنین ماهی زبرا: دستگاه خشمناک از دید کالبدشناختی به دو بخش تقسیم می شود: دستگاه خشمناک مرکزی محتوی عدد و نخاع و وسیله عصبی محیطی شامل ۱۲ جفت رشته های عصبی مغزی و ۳۱ جفت لفافه های عصبی نخاع که مغز و نخاع را به سایر سرنوشت های بدن بستگی می دهند. دستگاه عصبی محیطی شامل دو حصه واقعی حسی و حرکتی است. بخش حسی تربیت اطلاعات اندام های حس را بوسیله دستگاه تندخو مرکزی و بخش حرکتی ارسال پیام عصبی را بوسیله عضو های حرکتی برعهده دارد.هاگدان های درون حال رشد قارچ

لینک دانلود

نفر اول ۲۰۱۶: ارسی ی میکروپولیتن هلند

هاگدان های در حال رشد قارچ آسپرژیلوس نایجر: این قارچ عامل فداکار مصیبت های عفونی در انسان و حیوانات است و در کاربردهای تجاری برای تولید اسیدسیتریک و نیز در تخمیر سس سویا به فقره می رود.

برقراری وابستگی بین دو لفافه سلول عصبی

لینک دانلود

تقدیر خاص ی ۲۰۱۶: ریناد رنو، از مؤسسه ی کوری و ویزمن فرانسه

نورون های موجود درون دو ریزبخش (Microcompartment)، نوریت هایشان را بوسیله هم می رسانند تا با یکدیگر ارتباط مقاوم کنند: در ساده ترین بیان، نورون ها پا بر جا ترین نوع سلول های عصبی و متشکل از سه گانه پاره کلی دندریت و آکسون و پایانه های سیناپسی هستند. شاخه های منشعب از نورون ها محتوی دندریت ها و آکسون ها را اصطلاحا نوریت می گویند. نورون ها پیام های عصبی را ازطریق انشعاب های دندریت دریافت می کنند و ازطریق آکسون ها انتقال می دهند. بوسیله محل پیوند یک نورون با نورون های دیگر خواه با سایر یاخته ها سیناپس می گویند. هر قسمتی از یک نورون می تواند با هر قسمتی از نورون دیگر سیناپس داشته باشد. شایع ترین سیناپس، سیناپس بین آکسون یک نورون با دندریت نورون دیگر است.

نمایی از ساختار نوعی نورون شاخه سلولی نوعی جلبک سبز

لینک دانلود

سرنوشت خاص ی ۲۰۱۶: موزه ی میکروپولیتن هلند

جهیز قلب و عروق ماهی زبرا

لینک دانلود

قسمت خاص ی ۲۰۱۵: مؤسسه ی ژنتیک ملکولی ماکس پلانک آلمان

ورود انگل های مالاریا به بدن موش با نیش دروازه آنوفل

لینک دانلود

تقدیر خاص ی ۲۰۱۷: کریستین هاپ و فوتینی سینیس، دانشکده ی بهداشت اشتراکی جانز هاپکینز آمریکا

نمو قارچ های پنی سیلیوم

لینک دانلود

سرنوشت ویژه ی ۲۰۱۵: ارسی ی میکروپولیتن هلند

تپش قلب و عروق خونی وعده سه بسرعت ی پرنده

لینک دانلود

نفر مقدمه ۲۰۱۱: آنا فرنز، از دانشگاه آکسفورد انگلیس

تعریق روی پوست انگشت دست

لینک دانلود

نفر دوم ۲۰۱۷: TIMELAPSE VISION INC، از دانشگاه سایتامای ژاپنسیستم عزاداری خون جنین پارابیوتیک ماهی زبرا

لینک دانلود

سرنوشت ویژه ی ۲۰۱۶: الیوت هگدرن و برایان لی، از بیمارستان کودکان بوستون و دانشکده ی پزشکی هاروارد آمریکا

تنقیه دکستران فلوئورسنت به سیستم گردش خون بار پارابیوتیک ماهی زبرا برای مشاهده ی جریان خون مشترک بین دو اندامگان: پارابیوتیک پیوند دو اندامگان یا موجود ازطریق عمل جراحی است؛ به نحو ای که سیستم گردش خون مشترکی داشته باشند.

پیکسل های صفحه ارائه گوشی هوشمند در حال اجرای انیمیشن

لینک دانلود

سرنوشت خاص ی ۲۰۱۷: مؤسسه ی آموزش های متخصص سنگاپوربیشتر بخوانید:کرونا عرضه دوربین نیکون D6 را بوسیله تاخیر انداختاستفاده از تکمه فوکوس پشتی درون دوربین های حرفه ای تکنیکی باستانی شده است؟در عکاسی خیابانی باید کندرو و پیوسته عکس بگیریدبه روزرسانی فرمور دوربین های Z 6 و Z 7 و Z50 نیکون منتشر شدنیکون دو لنز جدید فول فریم از سری Z معرفی کرد